به نام جاودانه

 
   

الهی! یاد تو میان دل و زبان است و مهر تو میان سر و جان، یافتِ تو زندگانیِ جان است و رستخیز نهان، ای ناجسته یافته و در یافت نادریافته یافت تو روز است که خود برآید ناگاهان، او که ترا یافت نه به شادی پرداز و نه به اندهان

 

=  مناجات منصورالدین خواجه نصیری

=  مناجات های خواجه عبدالله انصاری

            قسمت اول

            قسمت دوم

            قسمت سوم

            قسمت چهارم

            قسمت پنجم

            قسمت ششم

            قسمت هفتم

            قسمت هشتم (قسمت پایانی)

 
 
   
   
   

صفحه اصلی         

نام كاربر :

کلمه عبور :

 

 

Copyright 2005 :: Javdaneh. All rights reserved.
Web Development Partner :
Design Group , Best View : 1024x768 pixels