به نام خدا

مناجات منصورالدین خواجه نصیری

من بنده ي عاصيم رضاي تو كجاست                    تاريك  دلم  نور و ضياي  تو كجاست

ما  را  تو بهشت  اگر بطاعت  بخشي                    آن بيع بود لطف و عطاي تو كجاست

اي قادري كه خدايي را سزايي و اي احدي كه در ذات و صفات بي همتايي بعزت و جلال خود و بعظمت و جمال خود كه جان ما را صفاي خود ده و دل ما را هواي خود ده و چشم ما را ضياء خود ده و ما را از روي رحمت آن ده كه آن به.

يا رب دل ما را تو برحمت جان ده                      درد همه را بصا بري  درمان  ده

اين بنده نداند كه چه  ميبايد خواست                     داننده توئي هر آنچه خواهي آن ده

الهي بحق محمد مصطفي بزرگترين برگزيده تو كه مقامات او را غايت نيست و درجات او را نهايت نيست از آن خلعت كه پير هرات را پوشانيدي ما را هم پاره اي بپوشاني و از آن شربت كه خواجه انصار را نوشانيدي ما را نيز جرئه اي بنوشاني.

يا رب ز دوكون بي نيازم گردان                    از   افسر  فقر   سر   فرازم    گردان

در راه طلب تو محرم  رازم  كن                    راهي كه نه سوي تو است بازم گردان

 

 

                                                                                      برگرفته از كتاب مناجات خواجه عبدالله انصاري

                                                                                      تالیف: منصورالدين خواجه نصيري

                                                                                       گردآورنده: فرشاد رضاخانلو

                                                                                       www.javdaneh.com

 

 

 

       مطلب بفرستید نظر سنجی   بالای صفحه صفحه اصلی

 

 
   

نام كاربر :

کلمه عبور :

 

 

Copyright 2005 :: Javdaneh. All rights reserved.
Web Development Partner :
Design Group , Best View : 1024x768 pixels