تنفس صحیحسخنانی از اوشومراقبه

 
 

 

همه هنر مراقبه آن است که چطور به راحتی ، شخصیت را ترک کنیم ، به سوی دل بشتابیم ، شخص نباشیم .

همین شخص بودن یا نبودن ، همه هنر مراقبه و همه هنر خلسه معنوی است .

*****

ضمن مراقبه ، تو آهسته آهسته کیفیت جدیدی را در خود احساس می کنی ، زنده بودنی جدید ، زیبایی و ظرافتی جدید ، هوشی جدید که از هیچکس عاریت گرفته نشده ، که در درون تو در حال نشو و نماست . کیفیتی که ریشه اش در وجود توست .

*****

مراقبه پرواز به فراسوی ذهن است . آن را با آرامش ذهنی کاری نیست . مراقبه نهایت و اوج تجربه لذت است .

*****

آدم اهل مراقبه به طرز متفاوتی عمل می کند . مهم نیست چه حرفه ای  انتخاب کند ، او کیفیتی از قداست را برای حرفه اش به ارمغان خواهد آورد .

*****

مراقبه نه سفری در فضاست و نه سفری در زمان ، بلکه یک بیداری آنی است . اگر بتوانی همین الان خاموش باشی ، این ساحلی دیگر است .

اگر اجازه دهی ذهن متوقف شود و از کار بیفتد ، این ساحلی دیگر است .

*****

مراقبه موازنه است ، مراقبه پرنده ایست با دو بال : آزادی و عشق .

*****

مراقبه تسلیم است ، نه تقاضا ، مراقبه تحمیل کردن مسیر خود به هستی نیست ، بلکه آرام گرفتن در مسیری است که هستی می خواهد در آن باشی .

مراقبه با دنده خلاص رفتن است .

*****

عشقت را در مراقبه ات و مراقبه ات را در عشقت جاری ساز .

این همان چیزی است که من تعلیم می دهم . این همان چیزی است که زندگی پویا می خوانمش و زندگی مذهبی، زندگی ای پویاست .

*****

 مراقبه تابعی است از شاد بودن ، مراقبه همچون سایه در تعقیب انسان شاد است . هر جا که می رود ، هر کاری که می کند ، در حال مراقبه و مکاشفه است . او به شدت متمرکز است .

*****

شادمانی هنگامی روی می دهد که تو با زندگی ات هماهنگ هستی . چنان همساز که هر آنچه انجام می دهی مایه مسرت توست . بعد ناگاه پی می بری که مراقبه در تعقیب توست . اگر عاشق کاری باشی که می کنی ، اگر عاشق طریقه زندگی ات باشی ، آن وقت در حل مراقبه ای . آن وقت هیچ چیز حواست را پرت نخواهد کرد . وقتی چیزها حواس تو را پرت می کند ، این خود نشانه آن است که تو واقعاً به آن چیزها علاقمند نیستی .

*****

مراقبه دارای هیچ چارچوبی نیست : مراقبه پنجره نیست ، در نیست ، مراقبه تمرکز نیست ، مراقبه توجه نیست . مراقبه آگاهی است .

*****

مراقبه چیزی نیست جز سعی در پاکسازی وجود ، سعی در یافتن طراوت و جوانی ، سعی در دستیابی به سرزندگی و هشیاری بیشتر .

 

 

مطلب بفرستید مطلب بعد بالای صفحه صفحه اصلی
         
         

نام كاربر :

کلمه عبور :

 

 

Copyright 2005 :: Javdaneh. All rights reserved.
Web Development Partner :
Design Group , Best View : 1024x768 pixels