خلیج همیشه فارس

 

نام خلیج فارس با اولین مطالعات علمی نقشه نگاری در تاریخ به جهان معرفی گردید. گلادیوس بطلیموس ریاضیدان، جغرافیدان، منجم و نقشه نگار قرن دوم میلادی در نخستین نقشه جهان نمای خود دریای حد فاصل سرزمین ایران و شبه جزیره حجاز را با نام پرسیکوس (Persicus) یا فارسی معرفی نمود. آگاهی های بطلیموس برگرفته از اطلاعات فلاویوس آریانوس در کتاب هند و همچنین کتاب جغرافیای استرابون بوده است. تقریباً یک قرن بعد از اردو کشی اسکندر اراتوستنس دانشمند اهل اسکندریه نقشه جدیدی از جهان ترسیم نمود که در آن موقعیت خلیج فارس به درستی مشخص شده است. وی برای نخستین بار مدارها و نصف النهارها را طبق اصول امروزی ترسیم نمود.

نقشه اراتوستنس چند دهه پس از مرگش به وسیله هیپارک تصحیح شد. هیپارک ثابت کرد که خط ترسیمی از دروازه خزر تا نقطه ای که پرسیس ( ایالت پارس ) و کارمانی ( ایالت کرمان ) به هم متصل می شوند اشتباه معرفی شده است. در نقشه ارائه شده توسط او نام خلیج فارس ثبت شده است.

به همین ترتیب در دهها نقشه و مدارک دیگر فارس بودن خلیج فارس اثبات شده است.

تصویر برخی از نقشه های تاریخی خلیج فارس

لینک امضا کردن اعتراض به گوگل برای تغییر نام خلیج عرب به خلیج فارس در Google Earth

http://www.petitiononline.com/sos02082/petition-sign.html

 

                                                         برگرفته از کتاب نمایشگاه نقشه های تاریخی خلیج فارس

                                                          گردآوری: فرشاد رضاخانلو و امیرعلی بختیاری

                                                          www.javdaneh.com

 

 
   

درباره ما               صفحه اصلی

 

نام كاربر :

کلمه عبور :

 

Copyright 2005 :: Javdaneh. All rights reserved.
Web Development Partner :
Design Group , Best View : 1024x768 pixels